Lighting control

Lighting control

Bộ điều khiển
Bộ điều khiển là nền tảng web tổng thể, cốt lõi của toàn bộ hệ thống có thể cung cấp tất cả các chức năng từ xa, tại chỗ hoặc đám mây.

Select product

 

Thiết bị tạo Bus
Bộ tạo bus là một bộ phận của hệ thống bus trường Dupline® và cung cấp tất cả các tín hiệu bus để quản lý việc liên lạc với các cảm biến PIR được kết nối.

Select product

 

PIR
PIR bao gồm một loạt các cảm biến khác nhau có thể phát hiện sự hiện diện và/hoặc chuyển động trong lắp đặt trong nhà thông qua việc tích hợp máy đo độ sáng.

Select product

 

Thiết bị điều khiển DALI
Thiết bị điều khiển DALI là thiết bị Chính có thể điều khiển mọi loại chấn lưu DALI, cường độ mờ và điều chỉnh màu từ trắng ấm đến trắng lạnh.

Select product

 

Chấn lưu
Chấn lưu là trình điều khiển DALI dành cho đèn LED trắng tiêu chuẩn và có thể điều chỉnh được. Nó kiểm soát đầu ra trắng ấm và trắng mát thông qua một địa chỉ DALI duy nhất cung cấp hệ số công suất và hiệu suất cao.

Select product

  •  
Zalo
Hotline